Резултати от гласуване

ЗИД на Закона за пътищата - второ гласуване - параграф 24 (става параграф 30)

2021-03-05 12:07:00

За: 0

Против: 0

Въздържали се: 0

Не гласували: 0

Име Политическа сила Детайли
Политическа сила За Против Въздържали се Гласували общо
Общо 77 0 3 80
ГЕРБ 71 0 0 71
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 0 2 3
ДПС 0 0 0 0
ОП 5 0 0 5
ВОЛЯ 0 0 0 0
ГЕРБ 0 0 1 1
Име Политическа сила Детайли
ГЕОРГИ ЕВДОКИЕВ МАРКОВ ГЕРБ Профил Профил в parliament.bg
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ ОП Профил Профил в parliament.bg
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ Профил Профил в parliament.bg