За bgparliament.io

Защо?

Гласуването е най-старата и разпространена форма на гражданско участие в политическия живот, но тя става все по-недостатъчна. Това води до появата на повече механизми за участие, които да компенсират този недостатък. Такъв пример е растящото очакване за прозрачност в работата на демократичните институции. То предполага те да бъдат открити и да подлежат на граждански контрол във всекидневната си работа, а не само веднъж на 4 години.

Това засяга и българския парламент - прозрачността в работата му е от полза за избиратели, медии, изследователи, юристи. Дейността му разкрива много от същинската работа на политическите представители отвъд предизборните обещания и политическите програми. bgparliament.io адресира необходимостта от повече прозрачност на взетите решения, гласувани промени в съществуващи закони и новоприети такива от българските парламенти от 2009 година насам. Платформата борави с публично достъпни данни от интернет страницата на българския парламент и ги предоставя за свободно ползване на широката общественост.

Изходната ни позиция е, че данните за работата на българския парламент не са достатъчно достъпни и това е проблем. Същевременно сме убедени, че интерес към тях има и те ще са от полза на много професионални и граждански съсловия. Надяваме се с тази инициатива да дадем тласък на разбирането и боравенето с парламентарни данни, защото преди всичко идеята на отворените данни е да работят за всички нас, гражданите.

Как работи?

Платформата събира публично достъпни данни от страницата на парламента и ги представя във форма, която е по-разбираема за потребителите и предоставя значително по-добри възможности за анализ и търсене по различни параметри. Eкипът на bgparliament.io събра и обработи всички публично достъпни данни за парламентарната работа от 2009 г. до март 2021 г. или от 39-то до 44-то народно събрание. Те са достъпни в няколко раздела.

Народни представители

Раздел „Народни представители“ позволява показване на всички народни представители от 39-то до 44-то Народно събрание или подбрани по конкретно Народно събрание. Търсачката позволява:

  • Търсене на профил на отделни народни представители по име - собствено, фамилно, и двете (Участие в НС);
  • Показване на всички позиции в парламента и комисиите му, които са държали депутатите при участията си в парламента (Парламентарни активности);
  • Как са гласували по отделни предложения, процедури, решения и т.н. (Гласувания);
  • Показване на кои законопроекти и проекторешения са вносители народните представители (Внесени законопроекти и Внесени решения);
  • Колко отсъствия имат от пленарни заседания и заседания на парламентарни комисии (Отсъствия).
Гласувания:

Данните за гласуванията са най-голямото предимство на bgparliament.io. В настоящия сайт на парламента проследяването им е изключително трудно, докато търсачката ни позволява по-ясна и лесна визуализация при:

  • Търсене в гласувания в зала - по ключова дума;
  • Търсене в поименно гласуване и гласуване по групи
Законопроекти, Решения и други:
  • Позволява търсения в предложения за законопроекти и решения по ключова дума
  • Показва вносители на законопроект при налични такива

Връзка с нас

За въпроси, предложения и съвети свържете се с нас на info@bgparliament.io