Резултати от гласуване

ЗИД на Закона за пътищата - второ гласуване - параграф 3 (става параграф 6) - предложение от Халил Летифов и група н.п.

2021-03-05 12:04:00

За: 0

Против: 0

Въздържали се: 0

Не гласували: 0

Име Политическа сила Детайли
Политическа сила За Против Въздържали се Гласували общо
Общо 1 64 14 79
ГЕРБ 1 60 10 71
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2
ДПС 0 0 0 0
ОП 0 4 1 5
ВОЛЯ 0 0 0 0
ГЕРБ 0 0 1 1
Име Политическа сила Детайли
ГЕОРГИ ЕВДОКИЕВ МАРКОВ ГЕРБ Профил Профил в parliament.bg
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ ОП Профил Профил в parliament.bg
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ Профил Профил в parliament.bg