Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за създаване на Временна комисия за проверка на всички факти и обстоятелства на данни за извършени престъпления във връзка с дейността на Ивелин Михайлов - идеолог на ПП "Величие" и изграденият в с. Неофит Рилски, общ. Ветрино културно-исторически комплекс "Исторически парк", в т. ч. престъпления, свързани с пране на пари и обвързаности на представители на местната и централна власт с този комплекс и неговото изграждане

Детайли

Дата на постъпване:   2024-07-09

Сигнатура:   50-454-02-11

Сесия:   Първа сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА ПП ВЕЛИЧИЕ Профил   Профил в parliament.bg
ГЕОРГИ ПАНЧЕВ КУКОВ ПП ВЕЛИЧИЕ Профил   Профил в parliament.bg
ДАРИН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ ПП ВЕЛИЧИЕ Профил   Профил в parliament.bg