Проекти на решения

Наименование

Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2023 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2024-07-08

Сигнатура:   50-424-00-2

Сесия:   Първа сесия