Проекти на решения

Наименование

Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба за 2023 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2024-07-05

Сигнатура:   50-402-00-12

Сесия:   Първа сесия