Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за създаване на Временна комисия за проверка на факти и обстоятелства относно наличието на нерегламентирано влияние в правосъдната система и обвързаности на представители на съдебната власт, несъвместими със стандартите за независимост и професионална етика, във връзка с дейността на групата около Мартин Божанов - Нотариуса и дейността на групата около бившия следовател Петьо Петров-Еврото

Детайли

Дата на постъпване:   2024-07-02

Сигнатура:   50-454-02-10

Сесия:   Първа сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
ВЯРА МЕТОДИЕВА ТОДЕВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА БЕЛОБРАДОВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
КИРИЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ЛЕНА ЗДРАВКОВА БОРИСЛАВОВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ДЕНКОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
СТОЮ ТЕОДОРОВ СТОЕВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg