Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за приемане на Правила за дейността на Номинационната комисия и провеждане на процедура по номиниране, разглеждане на кандидатури и избор на членове на Комисия за противодействие на корупцията

Детайли

Дата на постъпване:   2024-06-28

Сигнатура:   50-454-02-9

Сесия:   Първа сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
БОЖИДАР ПЛАМЕНОВ БОЖАНОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ВАСИЛ СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ВЕНКО НИКОЛОВ САБРУТЕВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ВЯРА МЕТОДИЕВА ТОДЕВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ДАНИЕЛ МАКСИМ ЛОРЕР ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ДЕНИЦА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА БЕЛОБРАДОВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ИВАЙЛО ХРИСТОВ МИТКОВСКИ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ИВАН БЕЛЧЕВ БЕЛЧЕВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ЙОРДАН ИВОВ ТЕРЗИЙСКИ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
КАЛИНА БОРИСЛАВОВА КОНСТАНТИНОВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
КАТЯ МАКСИМОВА ПАНЕВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ЛЕНА ЗДРАВКОВА БОРИСЛАВОВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ЛЮБЕН ИВАНОВ ИВАНОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ДЕНКОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ КЬОСЕВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ РИБАРСКИ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
СТЕЛА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
СТОЮ ТЕОДОРОВ СТОЕВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ТАТЯНА СЛАВОВА СУЛТАНОВА-СИВЕВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЛЕВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg