Проекти на решения

Наименование

Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2023 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2024-06-26

Сигнатура:   50-420-00-1

Сесия:   Първа сесия