Проекти на решения

Наименование

Отчет за изпълнението на първия етап (2018 - 2022 г.) на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2017 - 2030 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2024-06-21

Сигнатура:   50-402-00-7

Сесия:   Първа сесия