Проекти на решения

Наименование

Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2023 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2024-05-31

Сигнатура:   49-409-00-1

Сесия:   Трета сесия