Проекти на решения

Наименование

Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2023 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2024-05-30

Сигнатура:   49-411-00-8

Сесия:   Трета сесия


Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по правни въпроси водеща