Проекти на решения

Наименование

Годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2023 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2024-05-29

Сигнатура:   49-411-00-7

Сесия:   Трета сесия


Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по правни въпроси водеща