Проекти на решения

Наименование

Годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2023 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2024-05-29

Сигнатура:   49-411-00-6

Сесия:   Трета сесия