Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за промяна в състава на Комисията по образованието и науката

Детайли

Дата на постъпване:   2024-04-17

Сигнатура:   49-454-02-84

Сесия:   Трета сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg