Проекти на решения

Наименование

Проект за решение за промяна в състава на Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната

Детайли

Дата на постъпване:   2024-04-17

Сигнатура:   49-454-02-83

Сесия:   Трета сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg