Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за попълване състава на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите

Детайли

Дата на постъпване:   2024-04-10

Сигнатура:   49-454-02-79

Сесия:   Трета сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg