Проекти на решения

Наименование

Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2022 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2023-11-17

Сигнатура:   49-302-00-57

Сесия:   Втора сесия