Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за промяна на състава на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта

Детайли

Дата на постъпване:   2023-11-16

Сигнатура:   49-354-02-187

Сесия:   Втора сесия