Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за промяна в състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения

Детайли

Дата на постъпване:   2023-11-16

Сигнатура:   49-354-02-186

Сесия:   Втора сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ДПС Профил   Профил в parliament.bg