Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Детайли

Дата на постъпване:   2023-11-16

Сигнатура:   49-354-02-184

Сесия:   Втора сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ ДПС Профил   Профил в parliament.bg