Проекти на решения

Наименование

Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2022 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2023-03-30

Сигнатура:   48-320-00-9

Сесия:   Първа сесия


Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред водеща