Проекти на решения

Наименование

Отчет за дейността на Фискалния съвет на България за 2022 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2023-03-21

Сигнатура:   48-356-24-1

Сесия:   Първа сесия


Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по бюджет и финанси водеща