Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството на 23.03.2022 г. Меморандум за 1 млрд. долара с GEMCORP и IP3 CORPORATION

Детайли

Дата на постъпване:   2022-06-27

Сигнатура:   47-254-02-80

Сесия:   Трета сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
ЕМИЛ ЦЕНОВ ГЕОРГИЕВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ Профил   Профил в parliament.bg