Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за изменение на Решение за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията (обн., ДВ, бр. 111 от 2021 г., изм., бр. 35 от 2022 г.) и за промени в състава на Комисията

Детайли

Дата на постъпване:   2022-06-24

Сигнатура:   47-254-02-79

Сесия:   Трета сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА ИТН Профил   Профил в parliament.bg
ТОШКО ЙОРДАНОВ ХАДЖИТОДОРОВ ИТН Профил   Профил в parliament.bg