Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно въведените на територията на Република България противоепидемични мерки срещу COVID-19

Детайли

Дата на постъпване:   2022-01-04

Сигнатура:   47-254-02-3

Сесия:   Първа сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ЕЛЕНА ЦОНЕВА ГУНЧЕВА Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ЦОНЧО ТОМОВ ГАНЕВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg