Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика

Детайли

Дата на постъпване:   2022-01-04

Сигнатура:   47-254-02-1

Сесия:   Първа сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
АНДРЕЙ АТАНАСОВ ГЮРОВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
КАЛОЯН ТОНЕВ ИКОНОМОВ ПП Профил   Профил в parliament.bg
НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ ПП Профил   Профил в parliament.bg