Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание за приемане на структура на Министерски съвет на Република България и Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България

Детайли

Дата на постъпване:   2021-12-23

Сигнатура:   47-102-03-3

Сесия:   Първа сесия