Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за избиране на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Детайли

Дата на постъпване:   2021-12-22

Сигнатура:   47-154-02-41

Сесия:   Първа сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
АТАНАС ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ ДБ Профил   Профил в parliament.bg