Законопроекти

Наименование

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за договорите за финансово обезпечение

Детайли

Дата на постъпване:   2024-07-05

Сигнатура:   50-402-01-14

Сесия:   Първа сесия