Законопроекти

Наименование

Законопроект за допълнение на Закона за висшето образование

Детайли

Дата на постъпване:   2024-07-05

Сигнатура:   50-454-01-23

Сесия:   Първа сесия


Вносители

Име Политическа сила Детайли
ИРЕНА НИКОЛАЕВА НЕГИНОВА ПП ВЕЛИЧИЕ Профил   Профил в parliament.bg
КРАСИМИРА ПЕТКОВА НИНОВА-КАТИНЧАРОВА ПП ВЕЛИЧИЕ Профил   Профил в parliament.bg
ЛАРИСА БОРИСОВА САВОВА ПП ВЕЛИЧИЕ Профил   Профил в parliament.bg
ПАВЛИН СТЕФАНОВ ПЕТРОВ ПП ВЕЛИЧИЕ Профил   Профил в parliament.bg
РОСИЦА СИМЕОНОВА КАЛИНОВА ПП ВЕЛИЧИЕ Профил   Профил в parliament.bg
ЮЛИАНА МЛАДЕНОВА МАТЕЕВА ПП ВЕЛИЧИЕ Профил   Профил в parliament.bg