Законопроекти

Наименование

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон

Детайли

Дата на постъпване:   2024-07-04

Сигнатура:   50-402-01-11

Сесия:   Първа сесия