Законопроекти

Наименование

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

Детайли

Дата на постъпване:   2024-07-04

Сигнатура:   50-402-01-10

Сесия:   Първа сесия