Законопроекти

Наименование

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите

Детайли

Дата на постъпване:   2024-04-12

Сигнатура:   49-454-01-51

Сесия:   Трета сесия


Вносители

Име Политическа сила Детайли
АТАНАС ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ВАНИНА ДИМИТРОВА ВЕЦИНА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ВАСИЛ ХРИСТОВ ПАНДОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ВЕНЕЦИЯ ОГНЯНОВА НЕЦОВА-АНГОВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ВЕНКО НИКОЛОВ САБРУТЕВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ДАНИЕЛ МАКСИМ ЛОРЕР ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
КОНСТАНТИН ЖИВКОВ БАЧИЙСКИ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
МИХАЛ ГРИГОРОВ КАМБАРЕВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
НЕЛИ СТОЙЧЕВА ДИМИТРОВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ТАТЯНА СЛАВОВА СУЛТАНОВА-СИВЕВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ХРИСТО ЙОРДАНОВ ДАСКАЛОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ХРИСТО ХРИСТОВ ПЕТРОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
РОСИЦА ВАСИЛЕВА ПАНДОВА-ЙОВКОВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg