Законопроекти

Наименование

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование

Детайли

Дата на постъпване:   2023-11-16

Сигнатура:   49-354-01-121

Сесия:   Втора сесия


Вносители

Име Политическа сила Детайли
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ АРАНГЕЛОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
АНГЕЛ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
БОРИС ДИМИТРОВ АЛАДЖОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ВИОЛЕТА РАДЕВА КЪРПАЧЕВА Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ДАНИЕЛ СТАНИСЛАВОВ ПРОДАНОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ДИМЧО ДИМИТРОВ ДИМЧЕВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ЕМИЛ ЯНКОВ ЯНКОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ПАПОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЧОРБОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ИСКРА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
КОНСТАНТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТРОВА Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
КОСТА ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
КРЪСТЬО СТОЯНОВ ВРАЧЕВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
НИКОЛА АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
СЛАВЧО АНГЕЛОВ КРУМОВ Възраждане Профил   Профил в parliament.bg
ЦВЕТА ВАЛЕНТИНОВА РАНГЕЛОВА Възраждане Профил   Профил в parliament.bg