Законопроекти

Наименование

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи

Детайли

Дата на постъпване:   2023-11-13

Сигнатура:   49-302-01-70

Сесия:   Втора сесия