Законопроекти

Наименование

Общ Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Детайли

Дата на постъпване:   2023-05-19

Сигнатура:   49-353-03-5

Сесия:   Първа сесия


Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по правни въпроси водеща