Законопроекти

Наименование

Законопроект за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2021-12-23

Сигнатура:   47-102-01-12

Сесия:   Първа сесия