bgparliament.io е интернет портал, който позволява на нас, гражданите, да проследяваме работата на парламента по-лесно. Тук са събрани данните от официалната страница на българския парламент от 2009 г. до 2022 г. и са представени в по-разбираем, достъпен за ползване и търсене от гражданите начин. Мисията на bgparliament.io е работата на българския парламент да е достъпна за всички и така да насърчи повече хора да се ангажират с демократичните процеси. Прозрачността, анализите и обменът на данни могат да създадат интерес и граждански ангажимент към работата на Народното събрание. Вярваме, че това е условие за по-добра работа на публичната институция.

bgparliament.io е в процес на разработване и все още има своите ограничения. Очаквайте скоро нови функционалности и инструменти за анализ.
Данните за народни представители, законопроекти и проекти на решения се обновяват ежедневно.

За въпроси, предложения и съвети свържете се с нас на info@bgparliament.io

Последно добавени

Законопроекти

Дата Наименование
2023-09-21 Законопроект за ратифициране на Споразумението за участие на Република България в Програмата на ОИСР за Украйна с доброволен финансов принос в размер 60 000 евро (117 350 лв.) между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, от друга, сключено чрез размяна на писма от 17 и 21 август 2023 г.
2023-09-21 Законопроект за ратифициране на измененията на чл. 1 и чл. 12, параграф 1 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие
2023-09-21 Законопроект за ратифициране на Споразумението за многогодишна подкрепа за изпълнение на Плана за оценка на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. между Министерството на образованието и науката на Република България, Изпълнителна агенция „Програма за образование“ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, подписано на 25 юли 2023 г.
2023-09-19 Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права
2023-09-19 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
2023-09-19 Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
2023-09-15 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност
2023-09-15 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност
2023-09-15 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията
2023-09-14 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

Проекти на решения

Дата Наименование
2023-09-21 Проект на Решение на Народното събрание за отмяна на Решение на 44-ото Народно събрание от 8 юни 2018 г. за приемане на проект за инвестиционен разход "Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада" и за приемане на Проект за инвестиционен разход "Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада"
2023-09-21 Проект на решение за попълване на състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО
2023-09-20 Проект на решение за забрана на вноса на селскостопански продукти от Украйна, до края на военните действия на територията на страната с влизане в сила на международен договор уреждащ окончателното спиране на огъня
2023-09-20 Проект на решение за задължаване на Министерския съвет да предприеме необходимите действия за забрана на вноса в България на селскостопанска продукция с произход от Украйна, а именно пшеница, царевица, слънчоглед, сухо мляко, плодове, зеленчуци, месо и пчелни продукти
2023-09-18 Проект на решение за създаване на Временна комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със сигурността на машинното гласуване
2023-09-14 Проект на решение за промяна в състава на Комисия по културата и медиите
2023-09-14 Проект на решение за промяна в състава на Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество
2023-09-14 Проект на решение за работата на Народното събрание през септември и октомври 2023 г.
2023-09-13 Проект на решение за промяна в състава на Комисия по превенция и противодействие на корупцията
2023-09-13 Проект на решение за промяна в състава на Комисия по земеделието, храните и горите
$(document).ready(() => { setTimeout(() => { $(document).Toasts('create', { class: 'bg-info', title: 'Ново!', subtitle: '', body: 'Вече можете да се абонирате за нашия бюлетин' }) }, 1500) })