bgparliament.io е интернет портал, който позволява на нас, гражданите, да проследяваме работата на парламента по-лесно. Тук са събрани данните от официалната страница на българския парламент от 2009 г. до 2022 г. и са представени в по-разбираем, достъпен за ползване и търсене от гражданите начин. Мисията на bgparliament.io е работата на българския парламент да е достъпна за всички и така да насърчи повече хора да се ангажират с демократичните процеси. Прозрачността, анализите и обменът на данни могат да създадат интерес и граждански ангажимент към работата на Народното събрание. Вярваме, че това е условие за по-добра работа на публичната институция.

bgparliament.io е в процес на разработване и все още има своите ограничения. Очаквайте скоро нови функционалности и инструменти за анализ.
Данните за народни представители, законопроекти и проекти на решения се обновяват ежедневно.

За въпроси, предложения и съвети свържете се с нас на info@bgparliament.io

Вече можете да се абонирате за нашия бюлетин

Последно добавени

Законопроекти

Дата Наименование
2024-07-19 Законопроект за изменение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
2024-07-19 Законопроект за измение на Закона за Националната служба за охрана
2024-07-19 Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
2024-07-19 Законопроект за международните ограничителни мерки
2024-07-19 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
2024-07-18 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи
2024-07-18 Законопроект за допълнение на Закона за здравето
2024-07-18 Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс
2024-07-18 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето
2024-07-17 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

Проекти на решения

Дата Наименование
2024-07-19 Проект на решение за ускоряване и завършване на процеса по практическата подготовка за приемане на еврото в Република България
2024-07-18 Проект на Решение за предприемане на мерки за ликвидиране на пожарите, осигуряване на бюджетни средства за подпомагане на пострадалите от пожарите лица, както и за закупуване на необходимите средства за борба с пожарите
2024-07-18 Проект за приемане на инвестиционен разход "Придобиване на системи за електронна война и радиотехническо въоръжение за усъвършенстване способностите за борба с подводници" към Проект "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС"
2024-07-18 Проекторешение за предприемане на необходимите мерки и действия за предотвратяване и противодействие на насилието над медицинските специалисти
2024-07-18 Проект за решение относно осигуряването на средства от бюджета за подпомагане на пострадалите от пожарите лица
2024-07-18 Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 декември 2023 г. - 20 юли 2024 г.
2024-07-18 Проект на решение относно осигуряването на средства от бюджета за подпомагане на пострадалите от пожарите лица
2024-07-16 Проект на решение за избиране на Комисия по демографската политика, децата и семейството
2024-07-16 Проект на решение за избиране на Комисия по туризъм
2024-07-16 Проект на решение за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията

Парламентарни активности

Начална дата Крайна дата Име Позиция Структура
2024-07-17 ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ член Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
2024-07-17 ШЕНДОАН РЕМЗИ ХАЛИТ зам.-председател Комисия по труда и социалната политика
2024-07-17 ЦОНЧО ТОМОВ ГАНЕВ председател Комисия по туризъм
2024-07-17 СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЛЕВ зам.-председател Комисия по културата и медиите
2024-07-17 СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЛЕВ член Комисия по външна политика
2024-07-17 ЦОНЧО ТОМОВ ГАНЕВ член Комисия по бюджет и финанси
2024-07-17 ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ член Комисия по околната среда и водите
2024-07-17 ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ член Комисия по конституционни и правни въпроси
2024-07-17 ХРИСТИНКА ИЛИЙЧЕВА ИВАНОВА член Комисия по околната среда и водите
2024-07-17 ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА член Комисия по здравеопазването