bgparliament.io е интернет портал, който позволява на нас, гражданите, да проследяваме работата на парламента по-лесно. Тук са събрани данните от официалната страница на българския парламент от 2009 г. до 2022 г. и са представени в по-разбираем, достъпен за ползване и търсене от гражданите начин. Мисията на bgparliament.io е работата на българския парламент да е достъпна за всички и така да насърчи повече хора да се ангажират с демократичните процеси. Прозрачността, анализите и обменът на данни могат да създадат интерес и граждански ангажимент към работата на Народното събрание. Вярваме, че това е условие за по-добра работа на публичната институция.

bgparliament.io е в процес на разработване и все още има своите ограничения. Очаквайте скоро нови функционалности и инструменти за анализ.
Данните за народни представители, законопроекти и проекти на решения се обновяват ежедневно.

За въпроси, предложения и съвети свържете се с нас на info@bgparliament.io

Последно добавени

Пленарни заседания

Дата Гласувания

Законопроекти

Дата Наименование
2022-07-01 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование
2022-07-01 Законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс
2022-06-30 Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
2022-06-29 Законопроект за допълнение на Закона за потребителския кредит
2022-06-29 Законопроект за ратифициране на подписаното на 6 април 2022 г. в София Споразумение между правителството на Република България и правителството на Швеция за прекратяване на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Швеция за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан в София на 19 април 1994 г.
2022-06-28 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
2022-06-27 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
2022-06-24 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
2022-06-24 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците
2022-06-24 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Проекти на решения

Дата Наименование
2022-07-01 Проект на решение за отмяна Решение на Народното събрание във връзка с разширяването на Европейския съюз и процеса на преговори на Република Северна Македония, сигнатура 47-254-02-76/23.06.2022 г., обн. ДВ бр. 48/2022 г.
2022-07-01 Проект на решение във връзка с обявяването на 70 дипломати и служители от Руската федерация за Persona non grata
2022-06-29 Отчет за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори през 2021 г.
2022-06-29 Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2021 г. - Анализ на пазара за пощенски услуги
2022-06-29 Проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
2022-06-29 Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2021 г.
2022-06-27 Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството на 23.03.2022 г. Меморандум за 1 млрд. долара с GEMCORP и IP3 CORPORATION
2022-06-24 Проект на решение за изменение на Решение за избиране на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения и за промени в състава на Комисията
2022-06-24 Проект на решение за изменение на Решение за избиране на Комисия по превенция и противодействие на корупцията (обн., ДВ, бр. 111 от 2021 г., изм., бр. 35 от 2022 г.) и за промени в състава на Комисията
2022-06-23 Проект на решение за попълване състава на Комисията по бюджет и финанси

Парламентарни активности

Начална дата Крайна дата Име Позиция Структура
2021-12-22 2022-06-30 ЕЛЕНА ЦОНЕВА ГУНЧЕВА член Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
2021-12-03 2022-06-29 ЕЛЕНА ЦОНЕВА ГУНЧЕВА член Парламентарна група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ
2021-12-22 2022-06-30 ЕЛЕНА ЦОНЕВА ГУНЧЕВА член Комисия по здравеопазването
2022-06-29 ЕЛЕНА ЦОНЕВА ГУНЧЕВА член Нечленуващи в ПГ