Проекти на решения

Наименование

Годишен доклад за дейността на Комисия за защита на конкуренцията за 2023 година

Детайли

Дата на постъпване:   2024-06-03

Сигнатура:   49-420-00-19

Сесия:   Трета сесия


Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по икономическа политика и иновации водеща