Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за задължаване на министъра на здравеопазването да предприеме действия и мерки за сключване на колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване" и за прилагане на санкции за незаплащане на предвидените в него трудови възнаграждения на медицинските специалисти

Детайли

Дата на постъпване:   2024-05-31

Сигнатура:   49-454-02-92

Сесия:   Трета сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
ВАСИЛ ХРИСТОВ ПАНДОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
КАЛИНА БОРИСЛАВОВА КОНСТАНТИНОВА ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ДЕНКОВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ КЬОСЕВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg
СТОЮ ТЕОДОРОВ СТОЕВ ПП-ДБ Профил   Профил в parliament.bg

Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по здравеопазването водеща
Комисия по труда, социалната и демографската политика водеща