Проекти на решения

Наименование

Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2023 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2024-05-23

Сигнатура:   49-420-00-18

Сесия:   Трета сесия


Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по бюджет и финанси водеща
Комисия по икономическа политика и иновации водеща
Комисия по труда, социалната и демографската политика водеща