Проекти на решения

Наименование

Проект на решение за попълване на състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

Детайли

Дата на постъпване:   2023-11-15

Сигнатура:   49-354-02-178

Сесия:   Втора сесия


Вносители

Име Политичска сила Детайли
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ Профил   Профил в parliament.bg