Проекти на решения

Наименование

Годишен отчет за дейността на Съвета за електронни медии за 2022 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2023-03-31

Сигнатура:   48-330-00-1

Сесия:   Първа сесия


Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по културата и медиите водеща