Проекти на решения

Наименование

Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2022 г. и Годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2022 г., част от който е и Отчетът за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2022 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2023-05-23

Сигнатура:   49-320-00-3

Сесия:   Първа сесия


Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по бюджет и финанси водеща
Комисия по икономическа политика и иновации водеща
Комисия по труда, социалната и демографската политика водеща