Проекти на решения

Наименование

Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари - 30 юни 2022 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2023-03-27

Сигнатура:   48-304-00-4

Сесия:   Първа сесия


Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по икономическа политика и иновации водеща