Проекти на решения

Наименование

Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране през 2022 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2023-03-29

Сигнатура:   48-320-00-8

Сесия:   Първа сесия


Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по енергетика водеща