Проекти на решения

Наименование

Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2021 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2023-02-23

Сигнатура:   48-302-00-20

Сесия:   Първа сесия


Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по икономическа политика и иновации водеща