Проекти на решения

Наименование

Отчет за изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.

Детайли

Дата на постъпване:   2023-04-26

Сигнатура:   49-310-00-1

Сесия:   Първа сесия


Разпределение по комисии

Комисия Роля
Комисия по бюджет и финанси водеща
Комисия по труда, социалната и демографската политика водеща