Проекти на решения

Наименование

Проект на решение на Народното събрание за даване на съгласие за участие на Република България в увеличението на капитала на Банката за развитие на Съвета на Европа

Детайли

Дата на постъпване:   2023-05-12

Сигнатура:   49-302-03-7

Сесия:   Първа сесия